Polityka prywatności

Fundacja Kibica chroni prywatność podmiotów danych osobowych, w szczególności Kibiców oraz Sympatyków (dalej łącznie zwani jako Użytkownicy) przetwarzanych podczas korzystania z Portalu poprzez stosowanie wymaganych zabezpieczeń technicznych, przestrzeganie przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przestrzeganie niniejszej Polityki Prywatności przygotowanej w celu zapewnienia najwyższej jakości ochrony ich prywatności.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych podanych przy rejestracji w Programie oraz danych dotyczących zebranych Bonusów i dokonanych transakcji jest Fundacja Kibica z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok.122, 00-680 Warszawa (dalej: Administrator).
 2. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych Użytkowników Programu Sportbonus Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na adres email rodo@sportbonus.pl lub adres siedziby Fundacji Kibica:
 3. Wszystkie terminy, zdefiniowane w Regulaminie Użytkowników Programu Sportbonus dla Konsumentów oraz Regulaminie Użytkowników Programu Sportbonus dla Przedsiębiorców mają w niniejszej Polityce analogiczne znaczenie.
 4. Dane osobowe Użytkowników biorących udział w organizowanych przez Administratora akcjach, programach oraz korzystających z funkcjonalności dostępnych w ramach Programu Sportbonus oraz z organizowanych przez Administratora Akcji przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika po wcześniejszym zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki. W celu wyrażenia zgody Kibic zaznacza właściwe checkboxy, kierując się informacjami, które pojawiają się na stronach Portalu.
 5. W celu odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych lub ochroną przed ich nieupoważnionym wykorzystaniem wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem właściwych środków organizacyjnych oraz technicznych.
 6. Przetwarzaniem danych osobowych w imieniu Administratora zajmują się wyłącznie wyraźnie upoważnieni do tego pracownicy oraz współpracownicy. Dodatkowo dostęp do danych Użytkowników mają podmioty zewnętrzne przetwarzające te dane osobowe w imieniu Administratora w zakresie w jakim Administrator powierzył im przetwarzanie tych danych osobowych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

II.ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Dane Użytkowników pozyskiwane są podczas rejestracji na Portalu Sportbonus poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Użytkownik może w każdym czasie zmodyfikować zakres podanych danych osobowych korzystając z właściwych funkcjonalności, indywidualnego panelu użytkownika, dostępnych po zalogowaniu do Portalu Sportbonus.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, które zostały podane przez nich zgodnie z ust. 1 obejmujące w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu zapewnienia możliwości korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Portalu Sportbonus oraz udziału w organizowanych przez Administratora Akcjach.
 4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe Użytkowników przetwarzane są także w tych celach. Użytkownik może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych poprzez dodatkowe funkcjonalności dostępnych w Portalu Sportbonus.
 5. Podanie danych Użytkowników jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z funkcjonalności Portalu Sportbonus oraz udziału w organizowanych przez Administratora Akcjach.
 6. Administrator może udostępniać dane osobowe Partnerom Programu Sportbonus, których lista dostępna jest pod adresem: https://www.sportbonus.pl/sklepy.
 7. Dodatkowo Administrator może przekazywać dane osobowe innym niż Partnerzy Programu Sportbonus podmiotom, kiedy jest on ustawowo zobowiązany do przekazania tych danych. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności profilowaniu, na podstawie odrębnej zgody udzielonej przez Użytkownika, w celu profilowania, dzięki któremu użytkownik otrzyma spersonalizowane oferty oraz będzie podlegał procesowi retargetingu.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, na który została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodnie z obowiązkami Administratora wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych.
 10. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 11. Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 10 oraz 11 Użytkownicy powinni skierować do Administratora odpowiedni wniosek na adres mailowy rodo@sportbonus.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
 13. Użytkownikom przysługuje ponadto także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie ich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

III.POLITKA PLIKÓW COOKIES

 1. Dla wygody Użytkowników Portal Sportbonus używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Portal Sportbonus, do urządzenia Użytkownika. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Przeglądarki służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu Sportbonus. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej, takich jak między innymi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome oraz Opera.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu Sportbonus.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu Sportbonus wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

IV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności.
 2. O zmianach niniejszej Polityki Administrator poinformuje w sposób widoczny na Portalu Sportbonus w osobnym komunikacie. Zmiana Polityki prywatności obowiązywać będzie od dnia powiadomienia o niej na Portalu Sportbonus.

Warszawa, dnia 11/03/2018